Jasnogórskie Centrum Informacji

- INFORMUJEMY - SZCZEGÓŁOWY  PLAN  DNIA  ZNAJDUJE  SIĘ  - W  MENU - LITURGIA - MSZE ŚW. NA JASNEJ GÓRZE -

Liturgia » Litania Jasnogórska

Litania o Najświętszej Maryi Pannie na melodię jasnogórską (Klęczki Jasnogórskie) oraz Missa in honorem Beatae Mariae Virginis Claromontanae Częstochowviensis

Jasna Góra jest miejscem modlitwy. Najczęściej jest to modlitwa w postawie klęczącej. Wyraża ona błaganie połączone z uwielbieniem. To gest adoracji należny samemu Bogu. Pismo Święte w wielu miejscach takie właśnie znaczenie często podkreśla. W syntetycznym ujęciu myśl tę wyraża formuła św. Pawła zwerbalizowana w twierdzeniu, że na imię „Jezus” powinno się zgiąć wszelkie kolano, by uznać w ten sposób, że Chrystus jest Panem (Flp 2, 10-11).

Teologia ikony w odniesieniu do Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przyjmuje prawdę o szczególnej obecności Boga jako znaku w tego rodzaju zapisie malarskim. Péguy postawę klęczącą określił jako prawo człowieka wolnego. Modlitwa na klęczkach jest zewnętrznym wyrazem powagi sytuacji człowieka i potężnym wezwaniem dla otoczenia. Sam Jezus Chrystus „upadł na ziemię” w Ogrójcu (Mk 14,25), kamienowany Szczepan klęczał przebaczając nieprzyjaciołom (Dz 7, 60). Tak też modlił się Piotr przed wskrzeszeniem Tabity (Dz 9, 40).

Duchowość kontemplacyjno - czynnego Zakonu Paulinów, sięgająca swymi korzeniami w życie rozmodlonych pustelników węgierskich, była jednym z głównych motywów sprowadzenia ich na Jasną Górę w 1382 roku. Oni to - według słów Norwida - „tam na modłach siwieją”.

Jedną z form modlitwy zakonników jasnogórskich stały się tzw. „Klęczki”, pielęgnowane od zamierzchłych wieków aż do naszych czasów. Ta skrótowa nazwa „klęczki” określa pozycję klęczącą podczas modlitwy. Ustalił się zwyczaj śpiewania tych modlitw według melodii jasnogórskich, odmiennych dla każdego z ośmiu elementów, składających się na całość „klęczek”.

Zgodnie z najdawniejszą tradycją, która przetrwała aż do połowy naszego stulecia, „klęczki” odbywały się w wigilie świąt maryjnych w Kaplicy Matki Bożej po uroczystych nieszporach w bazylice. W okresie zimowym natomiast - codziennie w Kaplicy przed różańcem o godzinie 15.30. Od blisko trzydziestu lat zwyczaj modlitwy na klęczkach podjęli także, w każdą sobotę wieczorem, bracia klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów na Skałce w Krakowie.

Wśród wykonywanych przez klerycką scholę gregoriańską utworów „klęczek” na szczególną uwagę zasługuje pieśń: „O Maryja, cna Dziewica”. Według J. Surzyńskiego, jest to jedna z najpiękniejszych i najstarszych pieśni polskich. Za jej starożytnością przemawia melodia w szóstym tonie kościelnym-hypolidyjskim.

Atmosferę czci Bogarodzicy wprowadza także „Missa in honorem Beatae Mariae Virginis Claromontanae Częstochoviensis” wraz z „Magnificat”, psalmem i dwiema antyfonami maryjnymi w wykonaniu scholi gregoriańskiej.

Papież Pius X ustanowił w 1904 r. święto Matki Bożej Jasnogórskiej wyznaczając środę po 24 sierpnia, jako domniemaną datę sprowadzenia Obrazu. Teksty liturgiczne wyznaczono z Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Dopiero jednak były nuncjusz apostolski w Polsce, papież Pius XI przychylając się do prośby paulinów wyznaczył w 1931 r. święto Matki Bożej Jasnogórskiej na dzień 26 sierpnia i zatwierdził specjalny formularz Mszy św. „Fundamenta eius in montibus sanctis”. W oparciu o te papieskie decyzje wprowadzono od 1932 r. zwyczaj codziennej, uroczystej celebracji Mszy św. wotywnej w języku łacińskim o Matce Bożej Jasnogórskiej w Kaplicy przed Jej Obrazem.

Prezentowane dokonania scholi gregoriańskiej zrealizowane pod kierunkiem doc. Mariana Machury i przy zapobiegliwej współpracy kantora seminarium o. Nikodema Kilnara, niechaj służą pomnożeniu chwały Bożej i czci Jasnogórskiej Bogarodzicy, stając się hołdem wdzięczności i miłości ze strony najmłodszego pokolenia.

/tekst: redakcja wydawnictwa/

Wykonanie: Schola gregoriańska kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie

Nagrano: Kraków - Skałka 1991

Kierownictwo muzyczne: Marian Machura

Realizacja i montaż: Jerzy Długosz

Wydawca: Wydawnictwo Zakonu Paulinów Paulinianum Jasna Góra

Na okładce: Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.

Pater de caelis, Deus, miserere nobis

Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,

Sancta Maria, ora pro nobis

Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Iesu Christi,
Mater Ecclesiae,

Mater Ordinis nostri
Mater divinae gratiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,

Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
regina Eremitarum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta,
Regina Sacratissimi Rosarii,

Regina Familiarum,
Regina pacis,
Regina Poloniae,
Regina Mundi,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,exaudi nos, Domine

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,miserere nobis

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Oremus. Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosae beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła

Matko naszego Zakonu
Matko łaski Bożej

Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela

Panno roztropna

Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Pustelników
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego

Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski
Krolowo świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.